Periyodik Ölçüm, Test ve Kontroller

Periyodik ölçüm, test ve kontroller; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre, İşverenin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır. Ekipmanların periyodik kontrolü ile ekipmanların yol açabileceği riskler ve tehlikeler engellenmeye çalışılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

Alfa Analiz OSGB olarak, işyeriniz için gerekli tüm ölçüm, test ve kontrolleri tespit ederek, çözüm ortağımız olan alanında uzman kuruluşlarca gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Periyodik Ölçümler

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Ortam Ölçümleri

1. Ortam Titreşim Ölçümü
2. Termal Konfor Ölçümü
3. Gürültü Ölçümü
4. Toz Ölçümü
5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
6. Aydınlatma Ölçümü
7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
8. Silika Ölçümü
9. Aeresol Ölçümü
10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
12. Makine Gürültüsü Ölçümü
13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
5. Silika Ölçümü
6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Periyodik Test ve Kontroller

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

Periyodik Test ve Kontroller – Elektrik ve Topraklama

1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
2. Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
3. Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
4. Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
5. Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
6. Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
7. Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü

Periyodik Test ve Kontroller – Kaldırma Ekipmanları

1. Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
2. Platform Periyodik Kontrolü
3. Lift Periyodik Kontrolü
4. Forklift Periyodik Kontrolü
5. İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü
6. Caraskal Periyodik Kontrolü
7. Trifor Periyodik Kontrolü
8. Vinç Periyodik Kontrolü
9. Transpalet Periyodik Kontrolü
10. Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
11. Kule Vinç Periyodik Kontrolü
12. Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
13. Halat/Sapan Periyodik Kontrolü

Periyodik Test ve Kontroller – Basınçlı Kaplar

1. Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
2. Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü
3. Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü
4. Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
5. Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
6. Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
7. Hava Tankı Periyodik Kontrolü
8. Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
9. Otoklav Periyodik Kontrolü

BİZİMLE İRTİBAT KURUN

Sizlere yardımcı olmak için her zaman buradayız. İş sağlığı ve güvenliği konularında soru sormak veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için teklif almak için bize mesaj bırakabilirsiniz.

Uzman kadromuzla, sorularınızı cevaplamak ve ihtiyacınız olan hizmetleri size sunmak için mesajlarınızı bekliyoruz.