İşyeri Hekimliği

İş Sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik  hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği, işyeri sağlık gözetimi kapsamında, iş sağlığı adına gereken tüm faaliyetler işyeri hekimlerimiz tarafından yürütülür.

Tüm işverenleri yükümlülük altına alan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde İşyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

Kanun ve yönetmeliklere göre işyerinizdeki çalışan sayısına göre belli sürelerde işyeri hekimi görevlendirmesi yapmanız gerekmektedir.

İşyeri hekimi görevlendirme süreleri kanun ve yönetmeliklere göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için çalışan başına aylık 5 dk.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için çalışan başına aylık 10 dk.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için çalışan başına aylık 15 dk.

Alfa Analiz OSGB olarak, sözleşme yaptığımız işyerlerine gereken sürelerde işyeri hekimi görevlendirmesini gerçekleştiriyoruz.

Bu hususta firmanız için görevlendirilen işyeri hekiminin başlıca görevleri:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

BİZİMLE İRTİBAT KURUN

Sizlere yardımcı olmak için her zaman buradayız. İş sağlığı ve güvenliği konularında soru sormak veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için teklif almak için bize mesaj bırakabilirsiniz.

Uzman kadromuzla, sorularınızı cevaplamak ve ihtiyacınız olan hizmetleri size sunmak için mesajlarınızı bekliyoruz.